En vooral dankuwel!

Doorheen deze coronacrisis worden vele beroepen en hun werknemers terecht geprezen en bewierookt.
Wij willen hierbij graag onze talrijke magazijniers, verantwoordelijke, supervisors en managers in de bloemetjes zetten en hen oprecht bedanken voor hun inzet gedurende deze periode.
Overuren, zaterdag, zondag werken, niets lijkt hun te veel.

Zij en niemand anders zorgen ervoor dat Elogistics Job een zeer betrouwbare en geapprecieerde speler is in de e-logistiek.

Inhoudstafel