Belangrijke HR-instroomuitdagingen voor Supply Chain versus Supply Chain als werkgever van de toekomst

Supply Chain Managers moeten niet alleen steeds snellere inkomende en uitgaande (inter)nationale voorraadstromen managen, aangroeiende magazijnruimte beheren, toezien op een steeds snellere verwerking van bestellingen,  zo klantgericht mogelijk alle vragen opvolgen, regelmatig nieuwe IT-systemen & processen implementeren ….., maar ook steeds meer oog hebben voor een steeds groter onevenwicht tussen vraag en aanbod van schaars talent. Talent dat nochtans determinerend is om een succesvolle groei aan te kunnen.

Bovendien zullen artificiële intelligentie, internet of things, big data en digitalisering – ook in de logistiek en producttie -voor grote veranderingen zorgen.

Supply Chain Managers moeten niet alleen steeds snellere inkomende en uitgaande (inter)nationale voorraadstromen managen, aangroeiende magazijnruimte beheren, toezien op een steeds snellere verwerking van bestellingen,  zo klantgericht mogelijk alle vragen opvolgen, regelmatig nieuwe IT-systemen & processen implementeren ….., maar ook steeds meer oog hebben voor een steeds groter onevenwicht tussen vraag en aanbod van schaars talent. Talent dat nochtans determinerend is om een succesvolle groei aan te kunnen.

Bovendien zullen artificiële intelligentie, internet of things, big data en digitalisering – ook in de logistiek en producttie -voor grote veranderingen zorgen.

Wat zijn hierbij de competenties van de toekomst?

 “Procesmatig, end-to-end” denken en samenwerken

Dit wil zeggen niet meer alleen de dringende zaken afhandelen, maar ook neen helicopterview kunnen hanteren. Niet meer alleen denken in afdelingen, maar denken in processen. Oog hebben voor alle schakels in de supply chain en dit centraal kunnen stellen in de organisatie.

Digitale vaardigheden, technologische mindset & omgaan met verandering

Waarbij het nietHh alleen gaat over kennis van systemen zoals ERP, WMS, TMS enz…, maar ook gaat over de capaciteit om te begrijpen wat er gebeurt. Over inzicht.

Waarbij het ook gaat over de capaciteit om data uit verschillende bronnen te kunnen integreren en vervolgens om te zetten in nuttige informatie die de basis kan vormen voor managementbeslissingen.

Daarnaast gaat de supply chain professional “van de toekomst” ook op regelmatige basis technologische innovaties moeten evalueren, testen én inzetten, alleszins wanneer ze een toegevoegde waarde hebben.

Tot slot wordt een flexibele organisatie met zo kort mogelijke communicatielijnen en/of een aanpak op maat steeds meer een vereiste om succesvol om te gaan met snelle veranderingen.  Kunnen gedijen in zo’n omgeving en kunnen inspelen op continue veranderingen is dan ook steeds meer een “must have” talent voor  de leidinggevende high potentials binnen een Supply chain Ecommerce omgeving.

Analytisch denken

De logistieke professional van de toekomst moet alle processen binnen de supply chain keten kunnen analyseren en zich hiervoor baseren op alle mogelijke beschikbare data en informatie. Steeds meer leidinggevenden en senior medewerkers zullen grote hoeveelheden data moeten kunnen verwerken en de resultaten hiervan gebruiken om situaties te analyseren en om gepast te kunnen anticiperen.

People management, probleem oplossend vermogen & zelfstandig werken

In leidinggevende functies zullen de capaciteit om anderen te helpen groeien en om samenwerking te faciliteren, steeds meer vereist worden. Inlevingsvermogen, luistervermogen, creativiteit, gericht zijn op samenwerken, projectmanagement skills, overtuigingskracht en (negatieve en positieve) feedback kunnen geven/krijgen, komen steeds centraler te staan in het door werkgevers gewenste persoonlijkheidsprofiel.

Hiernaast moeten de leidinggevende of professional van de toekomst ook steeds meer zelfstandig kunnen werken en probleem-oplossend kunnen denken en handelen. Anderzijds vereist het tijdig opleveren van projecten ook dat je -als projectleider of leidinggevende- tijdig om externe hulp of expertise vraagt.

Hoe gaan we al dat broodnodige, schaarse talent aantrekken?

Vooreerst door overtuigend te communiceren dat Supply Chain (voor ecommerce) de TOEKOMST is.

Want dit is echt een sector die meegaat met zijn tijd en waar innovatie, IT en technologie een “driving force” is.

Dit is een deel van de economie dat hard groeit: alleen al de distributiecentra nemen enorm aan belang toe door de exponentiële groei van de Ecommerce. Banen genoeg dus voor zowel hoog-als lagergeschoolden.

Dit is een activiteit die geen dag stilstaat en geen grenzen kent. Elke dag is dan ook anders en spannend. Waarbij elke professional in elke schakel van de supply chain het verschil maakt.

Inhoudstafel