Flexibiliteit en onmiddellijke inzetbaarheid van ervaren professionals

Elogisticsjob kan een nog actievere rol spelen en sommige van uw projecten in uw plaats beheren. Hiervoor bestaan twee modellen:

Terbeschikkingstelling van professionals

Wij zetten onze eigen professionals in voor een welomschreven project, voor een bepaald specialisme of voor een bepaalde periode .

Hoe gaan we te werk? We analyseren uw project, definiëren uw specifieke noden en de gezochte profielen, selecteren op basis hiervan de meest geschikte kandidaten voor uw project en na uw goedkeuring gaan deze ervaren professionals aan de slag in uw bedrijf. Bij de selectie van de professionals besteden we bijzondere aandacht aan de competenties, relevante ervaring, hun fit met uw team- en bedrijfscultuur en hun snelle inzetbaarheid. U hoeft zich niet te bekommeren om administratie of personeelsbeheer want Elogisticsjob bv  behoudt de werkgeversverplichtingen van deze medewerkers en zorgt dus zelf voor begeleiding, training en omkadering.

We weten ondermeer veel over de volgende rollen in Ecommerce Supply Chain:

  • Van ECOMMERCE Order Picker over Teamleider Inbound tot Warehouse Manager
  • Van Ecommerce Inventory Planner tot Demand Planner tot Transport Planner
  • Van ECOMMERCE Customer Service & Development Specialist tot Service Delivery Officer
  • Van ECOMMERCE Account Manager tot Category Manager
  • Van ECOMMERCE Inkoper tot Contract Manager tot Vendor Manager
  • Van ECOMMERCE Business Analyst tot Supply Chain Analyst tot Logistics Process Planner
  • Van ECOMMERCE Master Data Manager tot Web Developer tot Solutions Designer
  • Van ECOMMERCE IT (PROJECT) Manager tot   Supply Chain Technology Specialist tot Architect. 
  • Van ECOMMERCE Logistics & Fulfilment Coordinator tot Fulfillment / Distribution Center Manager
  • Van ECOMMERCE Operations Manager tot Logistics Manager tot Supply Chain Manager

Volledig beheer van uw projecten

Ook u heeft ongetwijfeld projecten die niet meteen behoren tot uw core business maar waar u niet omheen kunt.

Hoe gaan we te werk? We analyseren het project en bepalen wat Elogisticsjob specifiek van u kan overnemen. Daarbij gaan we altijd uit van partnerships op langere termijn, uiteraard na een positieve evaluatie van onze dienstverlening in de opstartfase.